این ضایعات به صورت  برجستگی های سفید رنگ ، منفرد یا چند تایی در دهان می باشند که در ارتباط با ویروس پاپیلونا (HPV) می باشند . تشخیص و درمان زود هنگام این توده ها زیر نظر متخصص بیماری های دهان انجام میگیرد.