حساسیت دندانی در واقع درد تیر کشنده و حاد دندان می باشد که به دنبال خوردن غذاهای سرد ، مایعات سرد ، شیرینی ها ، مسواک زدن و حتی تنفس هوای سرد ایجاد می شود و در معاینه دندانپزشکی دندان ها سالم و بدون پوسیدگی می باشند . در این مرکز با تابش نور لیزر در چندین جلسه حساسیت دندان شما برطرف خواهد شد.