سفیدکردن دندان با لیزر

در این روش بدون تراش دندان و یا ترمیم کامپوزیت دندان ، رنگ دندان های شما روشن تر و شفاف تر می شود.در این روش با استفاده از ژل  مخصوص سفید کننده دندان و تابش نور لیزر انجام میگیرد و لبخند زیباتری را به شما هدیه می دهد.

ادامه مطلب…