فرنکتومی در واقع برداشت بند زیر زبان و لب می باشد که معمولا  به طور مادر زادی در دهان  بعضی افراد می باشد و از دوران  نوزادی و کودکی دیده می شود و باعث محدودیت در حرکت لب  و زبان می شود . فرنکتومی با لیزر در یک جلسه بدون درد و خونریزی حتی بدون بخیه انجام میگیرد.