دکتر عاطفه توانگر انجمن ها سوالات مربوط به بیماری های دهان و لثه پاسخ به: سوالات مربوط به بیماری های دهان و لثه

dratefetavangar
مدیرکل
Post count: 3

خیر کاملا سرپایی است و همراه بی حسی است